Elfstippelig Lieveheersbeestje
 
Coccinella undecimpunctata


Het Elfstippelig Lieveheersbeestje Coccinella undecimpunctata is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 5 mm.

De dekschilden zijn rood tot oranje en hebben een druppelvormige schildvlek en 4 of 5 zwarte ronde vlekken. De soort komt voor in allerlei biotopen met een kruidachtige pioniervegetatie zoals parken en tuinen, taluds en wegbermen, duinen en oevers. De soort kan abundant zijn op kustvlaktes.

Hij leeft er vooral op kruidachtige planten zoals Smalle Weegbree Plantago lanceolata, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en Varkensgras Polygonum aviculare en zelden ook op bomen zoals Grove Den Pinus sylvestris.

De overwintering gebeurt in strooisel en dode bladeren, soms ook in huizen, onder boomschors of tussen de naalden van naaldbomen. De kever voedt zich met bladluizen.