Elzenuil
 
Acronicta alni


De Elzenuil Acronicta alni komt voor in tamelijk vochtige loofbossen en bosachtige gebieden, vooral deze waar Els-soorten Alnus species voorkomen.

Deze soort, die behoort tot de uiltjes, breidt zich uit. Deze vlinder vliegt in één generatie van begin mei tot begin juli.
De rupsen rusten op de bovenzijde van een blad. Ze knagen een holte in dood hout en maken de uitgang dicht met zijde en houtsplinters.

De soort overwintert als pop in deze holte.

De waardplanten voor de rupsen zijn niet alleen Zwarte Els Alnus glutinosa maar ook Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea, Hazelaar Corylus avellana, Beuk Fagus sylvatica, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Braam Rubus fruticosus en Sleedoorn Prunus spinosa.