Elzenvlieg
 
Sialis lutaria


De Elzenvlieg Sialis lutaria, ook Slijkvlieg genoemd, meet 10 tot 15 mm.  Deze netvleugelige is zwartbruin gekleurd. In rust liggen de vleugels dakvormig over het lichaam samengeklept. Deze vleugels hebben een duidelijk grofmazig adernet. De aders zijn niet gevorkt.

Deze soort komt van mei tot augustus vooral voor bij stilstaande wateren. De volwassen vlieg is overdag actief, maar vliegt moeizaam. Ze zit meestal stil op de oevervegetatie. Ze neemt nog nauwelijks voedsel op, maar bezoekt wel bloemen. Het vrouwtje lokt een mannetje met behulp van sekslokstoffen.
De eitjes worden op een blad gedeponeerd.

De larve ontwikkelt zich in het water. Ze is voorzien van een paar tracheekieuwen aan ieder achterlijfssegment. Aan de punt van het achterlijf heeft ze een staartdraad. Ze beweegt zich voor over de bodem of zwemt met kronkelige bewegingen in het water.

Het voedsel bestaat uit wormen, insectenlarven en andere waterdieren die met de krachtige kaken worden gegrepen. De ontwikkeling duurt 2 jaar. Na de tweede overwintering verlaat de larve het water en graaft ze zich in een losse bodem in.

Ze verpopt in een ondergronds holletje. Na 2 weken kruipt de volwassen vlieg uit de pop.