Elzenzegge
 
Carex elongata


De Elzenzegge Carex elongata groeit in vochtige loof- en broekbossen, langs greppels en sloten, in dichtgroeiende moerassen op een beschaduwde en drassige, voedselrijke zand- en leemgrond.

Ze komt vaak voor op de voet van de stam van de Zwarte Els Alnus glutinosa op plaatsen die ondiep onder water staan. De plant bloeit in mei en juni.