Embolemus reticulatus


De peerkopwesp Embolemus reticulatus is een wesp met een lengte van 3 à 4 mm. De vrouwtjes hebben, in tegenstelling tot andere peerkopwespen, volledig ontwikkelde vleugels.

Deze soort komt voor in veenheidevegetaties met Veenmos-soorten Sphagnum species en Riet Phragmites australis.
Over de ecologie van deze wesp is nog maar weinig bekend.