Embolemus ruddii


De peerkopwesp Embolemus ruddii is een wesp met een lengte van 2 tot 5 mm. De vrouwtjes hebben zwak ontwikkelde vleugels.  

Deze soort komt voor in terreinen met grassen op beschaduwde plaatsen, vooral op kalkgraslanden.

Over de ecologie van deze wesp is nog maar weinig bekend. Men vermoedt een relatie tussen deze soort en mieren.