Empria parvula


De wesp Empria parvula behoort tot de bladwespen.

De larven voeden zich op Geel Nagelkruid Geum urbanum en Knikkend Nagelkruid Geum rivale.