Encarsia formosa


De parasitoïde bronswesp Encarsia formosa is een bronswesp die geïntroduceerd werd in kasteelten ter bestrijding van onder meer de Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum en de Tabakswittevlieg Bernicia tabaci.

Deze soort komt alleen nog maar in kassen voor.