Enkelebandzweefvlieg
 
Epistrophe eligans


De Enkelebandzweefvlieg Epistrophe eligans is een voorjaarszweefvlieg.

De eerste gele band (soms gescheiden) is breder dan de volgende gele band (kan ook onderbroken zijn). Soms is er ook een derde band. Deze zweefvlieg heeft een koperkleurig borststuk.

De soort, die een lengte heeft van 10 tot 12 mm, komt van begin april tot half juni algemeen voor bij bosranden en struwelen. Deze soort kan ook in oudere tuinen algemeen voorkomen. Deze vlieg is vrijwel overal te vinden in de combinatie bomen of struiken met open ruimte.

De volwassen zweefvliegen bezoeken regelmatig bloemen. De mannetjes vertonen een sterk territoriaal gedrag.

De eitjes worden los van elkaar gelegd in bladluiskolonies, bijvoorkeur op enkele meters hoogte in verschillende bomen en struiken. De larven eten verschillende soorten bladluizen. Ze brengen de zomer en de erop volgende winter door in diapauze tussen dode bladeren in de strooisellaag. In het voorjaar verpopt de larve zich in enkele weken tot volwassen vlieg.