Epauletdeukwesp
 
Symmorphus gracilis


De Epauletdeukwesp Symmorphus gracilis is een wesp met een lengte van 7 tot 12 mm. De antenneschachten zijn voorzien van minstens 1 geel vlekje. Het achterlijf is voorzien van 6 smalle, gele bandjes.

Het is een niet zo algemene soort die van begin mei tot begin september vooral voorkomt in bosranden en groeven.
Het nest wordt gemaakt in plantenstengels (Gewone Vlier, Es) en soms ook in dood hout (weidepalen, meidoornstammen). De wesp gebruikt leem om de broedcellen met wandjes te begrenzen.

Als prooien worden larven van bladhaantjes of larven van snuitkevers gevangen.
Deze wesp drinkt graag de nectar van de bloemen van Helmkruid-soorten Scrophularia species. Vooral op deze planten vindt de wesp de larven van snuitkevers van het genus Cionus.

De larven overwinteren en verpoppen pas in het voorjaar.

De bronswesp Melittobia acasta en waarschijnlijk ook viertandgoudwespen Chrysis species treden op als parasieten bij deze wesp.