Epauletzweefvliegendoder
 
Ancistrocerus gazella


De Epauletzweefvliegendoder Ectemnius cavifrons is een grote, zwarte graafwesp met een gele tekening op poten, borststuk en achterlijf. De rugplaten hebben gele zijvlekken die in het midden versmolten kunnen zijn. Het mannetje heeft een karakteristiek gevormd derde antennelid.

De wesp heeft een lengte van 8 tot 16,5 mm.

Deze algemeen voorkomende wesp bewoont warme plekken in bossen, parken en tuinen, ook in stedelijk gebied. De wesp kan worden gezien op Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.

Het vrouwtje maakt een nest in verlaten kevergangen of knaagt met de grote kaken een nestholte in vermolmd hout en bevoorraadt deze vooral met grotere soorten zweefvliegen. Per nestcel bevinden zich een tiental zweefvliegen. Het is een solitaire wesp, maar de nesten hebben soms een gemeenschappelijke ingang, wat soms aanleiding geeft tot gevechten tussen de vrouwtjes.  

Soms dringt de Grote Bladluisdoder Pemphredon lugubris het nest binnen in een poging om er de eigen nestcellen te bouwen. Deze indringer wordt meestal door de Epauletzweefvliegendoder weer het nest uit gedreven.

De soort vliegt in 2 generaties van half april tot eind september.

Als parasiet is de bloemvlieg Eustalomyia hilaris bekend.