Ephialtes manifestator


De sluipwesp Ephialtes manifestator is een tamelijk algemene wesp met een lengte van 15 tot 25 mm. Het is een lange, zwarte wesp met oranjerode poten. De legboor is bij het vrouwtje bijna anderhalve keer zo lang als het lichaam. Deze wesp lijkt sterk op de Reuzensluipwesp Dolichomitus imperator.

Deze wesp is vanaf mei tot in oktober te zien. Via geursensoren op de antennes worden nesten opgezocht van andere wespen of bijen. Met de lange legboor boort het vrouwtje dwars doorheen de nestwand of nest-afsluiting. Via de legboor wordt een ei in of nabij een gastheerlarve gedeponeerd. Als de eitjes in zeer smalle nestgangen worden afgezet, dan levert dit kleine nakomelingen op.   

De wesp parasiteert onder meer bij de Roodscheenpottenbakkerswesp Trypoxylon clavicerum, de Slanke Muurwesp Ancistrocerus trifasciatus, de Rosse Metselbij Osmia bicornis, de Ranonkelbij Chelostoma florisomne, de Grote Klokjesbij Chelostoma rapunculi en de Tronkenbij Heriades truncorum.