Epyris niger


De schorsplatkopwesp Epyris niger is een volledig zwarte wesp, waarbij een scherp contrast zichtbaar is tussen het glanzende achterlijf en de matte kop en borststuk. De wesp meet 3 tot 4,5 mm.

De vrouwtjes bij deze zeer zeldzame wesp schijnen te overwinteren, zodat deze wesp van in het voorjaar tot eind augustus kan worden gezien. Over de biotoopkeuze is weinig bekend.

Bij deze parasitaire wesp is nog maar weinig bekend van de levenswijze en de gastheerkeuze.