Ereprijszandbij
 
Andrena labiata
De Ereprijszandbij Andrena labiata is een solitair levende en vrij algemene zandbij.

Het vrouwtje heeft een achterlijf met een helderrode basis (tergieten 1 tot 4); de rest van het achterlijf is zwart gekleurd.
Het mannetje heeft een wit gezicht. Het achterlijf heeft een helderrode basis (tergieten 1 tot 4); de rest van het achterlijf is zwart. 

Deze bij meet 7 tot 10 mm en vliegt van half april tot eind juli.

Deze bij komt voor in weinig bemeste graslanden, langs bosranden, rivierdijken, spoordijken, in bloemrijke graslanden, in duinen en in tuinen. De bij heeft een duidelijke voorkeur voor Gewone Ereprijs Veronica chamaedrys en Veldereprijs Veronica arvensis, maar bezoekt ook andere planten zoals Braam Rubus fruticosus, Madeliefje Bellis perennis, Zevenblad Aegopodium podagraria, Akkerhoornbloem Cerastium arvense, Gewone Margriet Leucanthemum vulgare, Vijfvingerkruid Potentilla reptans, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en Vogelmuur Stellaria media.

Het nest wordt gegraven in zandige grond op niet te dicht begroeide plekken.  

Het is zeer waarschijnlijk de gastheerbij voor de Gedrongen Wespbij Nomada guttulata (koekoeksbij).