Eriothrix rufomaculatus


De vlieg Eriothrix rufomaculatus is een sluipvlieg met haarborstels op borststuk en achterlijf. Deze vlieg heeft witte schildjes aan de zijkant van het scutellum.

Deze vlieg meet 10 tot 15 mm. 

De vlieg foerageert op bloemen en is te zien van juni (soms mei) tot oktober.

De larven parasiteren op rupsen en larven van andere insecten (vermoedelijk snuitmotten).