Escherichia coli


De Escherichia coli-bacterie is een normale bewoner van het maagdarmkanaal, die helpt beschermen tegen ziekmakende bacteriën.

Deze staafvormige bacterie is één van de meest voorkomende facultatief anaërobe bacteriën in de dikke darm van warmbloedige dieren. De bacterie is noodzakelijk voor het verteren van voedsel. Miljarden bacteriën verlaten het lichaam telkens bij de ontlasting.

Behalve voor de vertering zorgt deze bacterie ook nog voor het produceren van Vitamine K. Deze stof is nodig om in de lever trombinogeen te maken en zo de bloedstolling te laten functioneren. Vitamine K speelt tevens een rol bij de calciumhuishouding.

Een langdurig gebruik van bacteriedodende middelen (antibiotica) zorgt voor een uitdunning van deze bacteriën, hetgeen leidt tot een gebrek aan Vitamine K en dus een ontwrichting van de bloedstolling.

Gevaarlijk wordt deze bacterie pas als ze op de verkeerde plaatsen in het lichaam terecht komt, bijvoorbeeld bij een darmperforatie (buikvliesontsteking) of een besmetting van de urinebuis (blaasontsteking).

Ook kunnen mutanten en pathogene serotypevariaties van Escherichia coli zoals EHEC voor problemen zorgen.