Esdoorndwergspanner
 
Eupithecia inturbata

De Esdoorndwergspanner Eupithecia inturbata is een vlinder die behoort tot de spanners. Het is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort.

Deze vlinder wordt gezien in bossen en struwelen, vaak op kalkrijke bodem en ook regelmatig in tuinen.

De vlinder vliegt in één generatie van eind juni tot begin augustus.

De rupsen voeden zich op Spaanse Aak Acer campestre.