Esdoorntandvlinder
 
Ptilodon cucullina

De Esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina is een nachtactieve tandvlinder die droge tot matig vochtige loofbossen en andere bosachtige gebieden bewoont. Deze vlinder prefereert goed ontwikkelde, oude loofbossen.

De waardplanten van de rupsen zijn Spaanse Aak Acer campestre en Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus. Het is een eerder zeldzame soort.