Eulophus ramicornis


De sluipwesp Eulophus ramicornis is een parasitoïde van het Kroonvogeltje Ptilodon capucina (vlinder). De wesp injecteert de rups met een langzaam werkend gif, dat na enkele dagen voor een verlamming van de gastheer zorgt.

De wesp kan niet door een uitgeharde rupsenhuid heen boren met de legboor. Daarom traceert ze vervellingsrijpe rupsen en injecteert alleen deze. Daarna worden meerdere eitjes op de rups gelegd, dit aan de buikzijde.

Op het ogenblik dat de eitjes uitkomen, treedt de verlamming op van de rups. De larven van de wesp voeden zich met de rups. Een generatie overwintert als pop.