Eumenes coarctatus


De wesp Eumenes coarctatus is een urntjeswesp met een lengte van 11 tot 17 mm. Het is een lange, smalle, zwarte wesp met veel gele vlekken.

Het is een niet zo algemene soort die van half mei tot eind september voorkomt op heidevelden met Struikhei Calluna vulgaris.

De nesten (urntjes) worden uit klei gemaakt en worden opgehangen aan oude, droge stengels van Struikhei of Buntgras Corynephorus canescens.

Als prooidieren voor de larven worden spannerrupsen gevangen.

De goudwesp Chrysis inaequalis kan als parasiet bij deze soort optreden.