Eumenes coronatus


De wesp Eumenes coronatus is een urntjeswesp met een lengte van 11 tot 15 mm. Het is een lange, smalle, zwarte wesp met veel gele vlekken.

Het is een zeldzame soort die van juli tot in oktober voorkomt langs warme bosranden. De wesp is vaak te vinden op de bloemen van Sneeuwbes Symphoricarpos albus.

De nesten worden uit klei gemaakt en worden opgehangen aan boomschors, rotsen of (grote) stenen.

Als prooidieren voor de larven worden spannerrupsen gevangen.

De goudwesp Chrysis inaequalis treedt als parasiet bij deze soort op.