Eumenes papillarius


De urntjeswesp Eumenes papillarius is een lange, smalle, zwarte wesp met veel gele vlekken. De wesp meet 12 tot 17 mm. Scheen 3 is geel met een donkere topvlek. Het kopschild is kort en gelijkmatig behaard.  

Deze niet zo algemene wesp kan van begin mei tot begin oktober vooral worden gezien in rommelige of verstoorde cultuurlandschappen, zoals ruderale terreinen en spoorwegemplacementen.  

De wesp bezoekt vaak de bloemen van verschillende planten (Struikhei, Honingklaver, Heggenrank, Venkel).

De urntjes van deze wesp worden in een rij onder stenen of houten richels gemetseld, soms ook in verlaten bijenkasten. Als prooien worden verlamde spannerrupsen aangevoerd. De urntjes worden afgesloten met een kleilaagje en soms nog wat gecamoufleerd met een laagje groene algen.  

Deze wesp overwintert als larve. De verpopping gebeurt in het voorjaar.