Eumenes subpomiformis


De urntjeswesp Eumenes subpomiformis is een zeer slanke lange wesp. De lengte bedraagt tot 17 mm. Deze soort komt van mei tot september voor op zonnige, open plekken op ruderale plaatsen, in wegbermen, in zandgroeven en op heidevelden.

Het borststuk van deze wesp is bijna rond. Het achterlijf is lang en smal. Het lichaam is zwart en geel getekend.

Deze wesp bouwt 1 cm grote broedcellen van zand en leem die aan plantenstengels of aan vlakke oppervlakken worden vastgehecht. De broedcellen worden gekneed uit kleine leembolletjes die door middel van de kaakorganen worden aangebracht. Deze broedcellen zien eruit als urnvormige potjes. Het vrouwtje brengt de achterlijfspunt in het potje en hecht ze een gesteeld eitje aan de binnenkant. Vervolgens worden met de pincetvormige kaken rupsen in de broedcel gebracht en wordt het potje met de leem die zich rond de opening bevond volledig afgesloten.

De nesten worden vaak geparasiteerd door goudwespen. De goudwesplarve leeft dan van de voorraad en ook de larve. Er kunnen verschillende generaties per jaar worden voortgebracht.