Euodynerus dantici


De plooivleugelwesp Euodynerus dantici is een forse wesp met een lengte van 10 tot 14 mm. Het lichaam is rijkelijk geel getekend.

Wespen van dit genus zijn te herkennen aan de ongekleurde, doorschijnende achterrand van het eerste tergiet.

Het is een zeer zeldzame soort die van eind juni tot eind augustus voorkomt in kruidenrijke vegetaties, onder meer in natuurontwikkelingsgebieden.

Het nest wordt gemaakt in bestaande holtes in weidepalen of in oude nestcellen van bijen (zoals bijvoorbeeld van de Gewone Sachembij). Het vrouwtje gebruikt klei uit de omgeving voor het maken van tussenschotjes en het afsluiten van de nestgang.

Waarschijnlijk worden als prooien micro-nachtvlinders gevangen.