Europese Bidsprinkhaan
 
Mantis religiosa

De Europese Bidsprinkhaan Mantis religiosa is een exoot. Het is een warmteminnende sprinkhaan.

Deze sprinkhaan heeft een langgerekt lichaam met een voorste potenpaar dat is omgebouwd tot stevige vangpoten.
Het mannetje wordt tot 5 cm groot; het vrouwtje tot 7 cm. Het mannetje heeft een fijnere lichaamsbouw en langere antennes dan het vrouwtje. Het vrouwtje heeft een zwaar, dik achterlijf.

Deze sprinkhaan is van oorsprong afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en Centraal-Europa. 

De sprinkhaan komt voor op warme terreinen zoals droge graslanden, kalkhellingen, wegbermen en spoorwegterreinen.
Regelmatig komen exemplaren van deze sprinkhanen in Vlaanderen terecht. Bijna altijd zijn deze dieren meegelift met voertuigen.

Een vrouwtje kan meer dan 100 eitjes afzetten in speciale eicapsules. Ook deze eicapsules kunnen meeliften met bijvoorbeeld plantenmateriaal en bij ons terechtkomen.

Als gevolg van de klimaatverandering komen in noordelijke gebieden steeds meer geschikte omgevingsvoorwaarden voor waardoor bidsprinkhanen kunnen overleven. De spontane verbreiding naar nieuwe, geschikte gebieden waarin deze sprinkhanen kunnen overleven en zich verder voortplanten, kan zich binnen afzienbare tijd tot in Vlaanderen voltrekken.