Europese Hanenpoot
 
Echinochloa crus-galli

De Europese Hanenpoot Echinochloa crus-galli groeit op zandig bouwland. Het is een kosmopoliet geworden die als een lastig onkruid wordt aanzien door boeren. Vooral in maïsakkers kan deze soort een probleem vormen. Ze groeit gelijk op met Maïs en kan de maïsplantjes verdringen. Chemische bestrijding beperkt vooral het voorkomen van andere plantensoorten. Zo krijgt de Hanenpoot weer meer kansen om te groeien. De meeste chemische bestrijdingsmiddelen verminderen trouwens ook de groei van Maïs.

Deze plant groeit bij voorkeur op een lichte, stikstofrijke en vochtige grond, soms ook in moerassen, op plaatsen waar veel mest is terechtgekomen zoals op akkers met onder meer Maïs, Aardappel en Biet, ook in bijvoorbeeld tuinen, bermen en stortterreinen.

De plant bloeit van juli tot de eerste vorst met bruine of groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lintvormig. De vruchten zijn graanvruchtjes.