Europese Meerval
 
Silurus glanis

De Europese Meerval Silurus glanis is verdwenen uit Vlaanderen. Misschien was deze vissoort inheems in Vlaanderen tot in de twaalfde eeuw. In Nederland komt nog een inheemse populatie voor. Hij komt tegenwoordig van nature nog voor in het bekken van de Donau, de Elbe en de Rijn. Het is de grootste zoetwatervis die in onze streken voorkomt.

Deze vissoort heeft een groot water nodig met voldoende schuilgelegenheid. Hij heeft een grote voorkeur voor zachte oevers met holten onder de waterspiegel. De vissen paaien er. De jonge vissen voeden zich met ongewervelden. Volwassen dieren eten andere vissen, kikkers en ook soms jonge watervogels.

Hij wordt vaak uitgezet in private wateren als sportvis en op beperkte schaal gekweekt in kweekcentra als consumptievis bestemd voor de export naar Oost-Europa.

In openbare wateren werd hij recent reeds gesignaleerd in de Kleine Nete. Waarschijnlijk betreft het ontsnapte exemplaren uit kasteelvijvers die in verbinding staan met de Kleine Nete. Ook illegale uitzettingen door sportvissers kan de oorzaak zijn van de (her)introductie van deze soort.