Euryoekie
 


Het verschijnsel dat een organisme in meerdere verschillende biotopen kan gedijen. Deze soort stelt weinig eisen aan het milieu waarin het groeit of leeft.

Het tegenovergestelde van euryoekie is stenoekie.