Exponentiële groei
 


Een toename waarbij steeds een verdubbeling van de aantallen optreedt: 1, 2, 4, 8, 16, 32 enzovoort.