Extinctie
 


Het uitsterven; het eindigen van het bestaan van een soort of een andere taxonomische groep. Als het moment van uitsterven wordt algemeen de dood van het laatste individu van de groep of soort beschouwd.

Wanneer men het verdwijnen van een bepaalde soort op een lokale schaal bedoelt, spreekt men beter van “het verdwijnen” van de soort. Terwijl het verschijnen van nieuwe soorten vaak duidelijk opvalt, is het achteruitgaan en verdwijnen van soorten vaak een sluipend, onopgemerkt proces.

De term “extinctie” wordt vooral gebruikt als men het uitsterven van een soort bedoelt op wereldschaal.