Fauna
 


Met “fauna” worden alle dieren van een bepaalde streek of een bepaald land bedoeld, bijvoorbeeld de fauna van Vlaanderen. Wanneer het gaat om bodemdieren, maakt men dikwijls een onderscheid in macrofauna, mesofauna en microfauna.

Macrofauna zijn dan de dieren tussen 4 mm en 200 mm; mesofauna zijn de dieren tusssen 0,4 en 4 mm en microfauna de dieren kleiner dan 0,4 mm.