Faunavervalsing
 


Het introduceren van dieren in een gebied waar ze oorspronkelijk niet thuishoren.  Faunavervalsing is met andere woorden de introductie van exoten.    

Zo is de Muskusrat Ondatra zibethicus niet inheems in Vlaanderen. Geïntroduceerde dieren kunnen veel schade aanbrengen aan bestaande populaties of biotopen doordat zij sterk concurreren met de inheemse populaties of juist geen concurrentie of predatie ondervinden.