Faunistiek
 


Faunistiek is de studie die zich bezighoudt met de talrijkheid in tijd en ruimte van diersoorten op landelijk en regionaal niveau, en vooral de veranderingen die daarbij vast te stellen zijn.