Fenologie
 


Het bestuderen van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur wordt fenologie genoemd.

Voorbeelden:

Het moment van bloei; bladontluiking; zaad- en bladval bij bomen; het eerste individu van een soort dat gezien of gehoord wordt; het eerste jong dat wordt gezien.

Deze tijdstippen worden ook wel aangeduid als fenofasen. Doorgaans is een verandering in temperatuur de belangrijkste reden voor wijzigende tijdstippen.

De studie van fenologie is belangrijk om inzicht te krijgen in de rol van timing binnen de levenscyclus van planten of dieren. Trekvogels bijvoorbeeld komen niet allemaal tegelijk naar ons land terug.