Fenotype
 De verzameling van alle waarneembare kenmerken van een individu, tot stand gekomen door een gezamenlijke invloed van genen en milieufactoren.