Fijngeribde Grasslak
 
Candidula gigaxii


De Fijngeribde Grasslak  Candidula gigaxii is een landslak. De slak wordt vooral in de kuststreek aangetroffen, maar ook wel op lage, open, meestal grazige pioniervegetaties op tamelijk droge, zandige, kalkrijke bodems.

De terreinen waarop de soort voorkomt zijn meestal door de mens gecreëerd.