Fijngeschubde Aardtong
 
Geoglossum fallax


De Fijngeschubde Aardtong Geoglossum fallax groeit in onbemeste (duin)graslanden op droge zandbodems.

In het binnenland kan hij voorkomen in wegbermen en loofbossen op vochtige, voedselrijke klei. Het is een saprotrofe soort.  

Verzuring en vermesting vormen een bedreiging.