Fijngestippelde Groefbij
 
Lasioglossum punctatissimum


De Fijngestippelde Groefbij Lasioglossum punctatissimum is een zwarte groefbij met een lengte van 5,5 tot 7 mm.
Het vrouwtje heeft een nogal lange kop en de tergieten zijn dicht bestippeld.

Het mannetje is slanker en heeft ook een lange kop; de tarsen en de onderkant van de korte antennes zijn geel. Het mannetje heeft ook geel op het gezicht.

Deze vrij algemene bij vliegt van eind maart tot half oktober vooral op zandbodems, in duinen, in heischrale graslanden, in heidegebieden en in open bossen.

De bij nestelt in de grond. Het is een polylectische soort die in open gebieden vaak Brem Cytisus scoparius en Gewone Rolklaver Lotus corniculatus bezoekt en in open, gemengde bossen vaak Bosbes-soorten Vaccinium species.

De Brede Dwergbloedbij Sphecodes crassus (koekoeksbij) is een broedparasiet bij deze soort.