Fijngestippelde Platbek
 
Pipiza bimaculata


De Fijngestippelde Platbek Pipiza bimaculata is een slanke zweefvlieg met donkere tarsen, heldere vleugels en kleine vlekken op het achterlijf. Het mannetje heeft een donkerbehaard gezicht en een doorgaans donkerbehaard achterlijf. Deze zweefvlieg meet 5 tot 8,5 mm.

Deze niet zo algemene soort komt van half april tot half augustus voor in loofbossen en bosranden met een rijke ondergroei.

De larven voeden zich met bladluizen. Er bestaan waarnemingen van larven die de larven van bandzweefvliegen aanvallen en leegzuigen.