Fijnschubbige Ridderzwam
 
Tricholoma imbricatum


De Fijnschubbige Ridderzwam Tricholoma imbricatum is een mycorrhizavormer bij dennen.

Hij komt voor in naald- en gemengde bossen en bij vrijstaande bomen op voedselarme, zandige en lemige bodems. De zwam is gevoelig voor verzuring en vermesting.