Fijnzandvleugeltje
 
Scrobipalpa artemisiella


Het Fijnzandvleugeltje Scrobipalpa artemisiella  is een vlinder die behoort tot de palpmotten.

Deze soort komt voor in de duinen. De waardplant is Grote Tijm Thymus pulegioïdes.