Fitis
 
Phylloscopus trochilus


De Fitis Phylloscopus trochilus meet tot 11,5 cm en komt als algemene broedvogel voor in tuinen, parken en lichte bossen. Het is een typische soort van struwelen en jonge aanplantingen.

Deze vogel heeft een lichte streep boven het oog. De bovendelen zijn groenachtig of olijfkleurig. De onderdelen zijn geelachtig. De poten zijn licht gekleurd. Jonge Fitissen zijn geler gekleurd.

De roep klinkt als “huwiet” of “soeie”.

Zijn voedsel bestaat uit insecten.

Van april tot juni legt het vrouwtje 6 tot 7 eitjes in een nest op de grond, vaak aan de rand van oudere struwelen en jonge opschietende (wilgen-)struwelen. Het vrouwtje broedt. Het mannetje helpt bij het voederen.

Deze vogel overwintert in Voor-Azië en Zuid-Afrika. Hij komt bij ons voor van maart tot oktober.