Fitness
 Fitness is een term uit de evolutie-biologie. Fitness staat voor: de capaciteit van een organisme om zich te handhaven en zich voort te planten.

Het begrip staat voor de “aangepastheid”, voor zover die een bijdrage levert aan het voortplantingssucces.
Een organisme met een goede fitness is goed aangepast aan de omgeving, heeft succes bij het andere geslacht en plant zich dus goed voort. Zijn genen zijn veelvuldig terug te vinden in de volgende generatie. Daardoor zal de volgende generatie ook weer goed aangepast zijn aan de omgeving.

Dit wordt dan natuurlijke selectie genoemd, exemplaren die goed aangepast zijn en dus een goede fitness hebben, hebben meer nakomelingen dan exemplaren die minder goed aangepast zijn. Bij een veranderende omgeving, zullen de individuen met een kleine, maar gunstige afwijking, bevoordeeld zijn ten opzichte van de andere individuen.

Fitness van een populatie kan afnemen door inteelt, milieuverstoringen (zoals bijvoorbeeld verzuring, vermesting en verdroging) of ziektes waardoor de voortplanting vermindert. Zeker in het geval van inteelt wordt hierdoor het probleem erger en kan de populatie verdwijnen.