Floravervalsing
 Floravervalsing is het introduceren van planten in een gebied waar ze oorspronkelijk niet thuishoren.

Men spreekt van adventieven of aanvoerplanten bij soorten die meegekomen zijn met import uit het buitenland.

Wanneer de soorten reeds minstens 50 jaar hier goed gedijen, spreekt men van ingeburgerde soorten. Ook het verplaatsen van planten naar gebieden waar ze van oorsprong niet voorkomen is een vorm van floravervalsing.