Fluitenkruidbij

Andrena proximaDe Fluitenkruidbij Andrena proxima is een vrij algemene zandbij met een grootte van 8 tot 10 mm. Deze bij leeft enkel op schermbloemigen.

Het vrouwtje heeft een kop die in bovenaanzicht bekeken ongewoon breed is. De borststukrug is onopvallend bruin behaard. De tergieten van het achterlijf zijn grotendeels kaal en glimmend. Tergieten 2 tot 4 hebben witte haarbandjes (die lijken op 4 witte blokjes). De verzamelharen zijn gelig gekleurd.

Het mannetje ziet er uit als een klein slank vrouwtje. De kop is breed. Tergieten 2 tot 4 van het achterlijf hebben witte haarbandjes. De vleugels zijn opvallend lang.   

De bij vliegt in 1 generatie van begin april tot eind juli.

Deze bij komt in verschillende biotopen voor, ook in bebouwde gebieden. De nesten worden veelal in kleine groepen gebouwd op weinig begroeide plaatsen.  

Deze bij treedt zeer waarschijnlijk op als gastheerbij voor de Langsprietwespbij Nomada conjungens (koekoeksbij).