Fluwelen Gitje

Cheilosia velutinaHet Fluwelen Gitje Cheilosia velutina is een vrij breed gitje met een bestoven buik en een onbehaard gezicht. De middenknobbel van deze zweefvlieg is zwak ontwikkeld en de borststukrug is grof bespikkeld. Het vrouwtje heeft korte, lichtgekleurde, fluweelachtige beharing op de borststukrug. Deze vlieg meet tot 7 mm.

De soort komt van half juli tot half september vrij zeldzaam voor op open, droge, ruderale terreinen, zoals opgespoten gronden en kruidenrijke wegbermen.

De vliegen zijn doorgaans op schermbloemigen aan te treffen. De larven leven mogelijks in Kale Jonker Cirsium palustre en Knopig Helmkruid Scrophularia nodosa.