Fluwelige Stekelzwam

Hydnellum spongiosipesDe Fluwelige Stekelzwam Hydnellum spongiosipes is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica. Deze zwam groeit in natte, kalkarme en voedselarme lanen en in droge loofbossen op een voedsel- en humusarme zandgrond.

Vroeger kwam deze soort vooral voor in loofbossen, maar tegenwoordig vinden we deze zwam vrijwel alleen nog in schrale wegbermen met oude bomen.