Foerageren
 Foerageren betekent “het eten en eten zoeken door dieren”.

Het is één van de belangrijkste gedragingen van dieren.

Een gunstig gelegen en rustig foerageergebied is een belangrijke factor die bepaalt of bepaalde diersoorten in dat gebied wel of niet kunnen voorkomen. Sommige dieren hebben voor verschillende activiteiten verschillende gebieden. Het foerageergebied is niet noodzakelijk dezelfde plaats als bijvoorbeeld de slaapplaats.

De Das Meles meles wordt niet alleen bedreigd door het intensieve verkeer en een gebrek aan geschikte burchtplaatsen, maar ook omdat de grootte van de foerageergebieden afneemt.