Forelbaars

Micropterus salmoides


De Forelbaars Micropterus salmoides, ook Grootbekforelbaars genoemd, is een Noord-Amerikaanse zoetwatervis, die omstreeks 1880 in Europa werd uitgezet. Hij leeft in langzaam stromende of stilstaande wateren met een rijke vegetatie. Hij meet tot 40 cm en haalt een gewicht van 2 kg.

De paaitijd valt in mei-juni. Het mannetje verzorgt de kuit en de jonge visjes. Jonge Forelbaarzen voeden zich met plankton, later met larven van waterinsecten en kleine vissen.