Foresie
 Foresie is de gewoonte bij dieren om andere dieren te gebruiken om zich te verplaatsen.

Foresie is het, voor een bepaalde tijd, vasthouden of hechten van organismen aan andere organismen met als doel zich te verspreiden. Meestal is het een vorm van commensalisme, maar soms ook een vorm van predatie of parasitisme. De meelifters zijn meestal kleiner dan hun vervoerders en weinig mobiel. Ze zijn voorzien van uiterlijke vormen of kenmerken waardoor ze de gastheer kunnen beklimmen en zich kunnen vasthechten.  

Ook in de plantenwereld kunnen zaden bijvoorbeeld via de vacht of in de uitwerpselen van dieren worden verspreid. Foresie helpt de meelifters om zich te reproduceren of om voedsel te vinden.